Zorgeloos genieten van stookolieverwarming

Bij een lek in de tank ondersteunt Promaz de bodemsanering.

Wat is PROMAZ?

Promaz is een fonds in oprichting. Promaz zal de eigenaar of gebruiker van een stookolietank, die gebruikt wordt om te verwarmen, ontzorgen en financieel ondersteunen bij de bodemsanering indien er bodemverontreiniging is veroorzaakt door een lek in deze opslagtank of de leidingen. De fundamenten en het functioneren van dit fonds zijn opgenomen in het interregionaal samenwerkingsakkoord dat werd overeengekomen tussen de federale en gewestelijke overheden.

Wie kan beroep doen op
het PROMAZ-fonds?

Elke eigenaar of eindgebruiker waarvan de stookolietank of de leiding ervan een lekprobleem heeft, of heeft gehad, en dat een aantoonbare bodemverontreiniging veroorzaakt(e). Ook reeds buitengebruik gestelde stookolietanks die de verontreiniging veroorzaakten kunnen in aanmerking komen voor het Promaz-Fonds.

Zowel gebouwen met een woonfunctie (huizen, appartementen) als gebouwen met niet-woonfunctie (kantoren bijvoorbeeld) komen in aanmerking voor tussenkomst van het Fonds. Promaz zal prioriteiten bepalen rekening houdend met onder andere het risico.

Wanneer wordt Promaz actief ?

Promaz zal van start kunnen gaan afhankelijk van de tijd nodig voor het doorlopen van de erkenningsprocedure, de publicatie ervan in het Staatsblad en het opstarten van de operaties. Er wordt verwacht dat dit in de lente van 2022 zal zijn.

Hoe een dossier indienen ?

Zodra Promaz operationeel wordt, zal elke gebruiker of eigenaar met een bodemsaneringsaanvraag een dossier kunnen indienen via een aanmeldformulier dat beschikbaar zal zijn op de Promaz website (www.promaz.be).

Wat kan ik nu al doen?

Hoewel het Promaz-fonds nog in oprichting is, kunt u nu al een geval van (veronderstelde) bodemverontreiniging door een lekkende stookolietank of leiding melden. Dit is een mogelijkheid maar geen verplichting. Door de (veronderstelde) bodemverontreiniging te melden worden uw gegevens bewaard tot het Promaz fonds operationeel is. Zodra het fonds zijn werkzaamheden start nemen wij contact met u op om een dossier te openen.

Hou me op de hoogte

Alle persoonlijke informatie die u ons toevertrouwt, wordt zorgvuldig bewaard in de database van Promaz. Promaz is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en de gerelateerde bestanden bevinden zich in het kantoor van Promaz. De verwerking van de gegevens is onderworpen aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 14 april 2016  en van de Wet op de Elektronische Communicatie van 13 juni 2005. Door opgave van uw persoonsgegevens geeft u goedkeuring voor het gebruik van uw gegevens om u te informeren over het verdere verloop van de steun van het Promaz fonds. U hebt het recht uw persoonlijke gegevens te raadplegen en aan te passen wanneer ze onvolledig of niet correct zouden zijn. Daartoe richt u zich tot de persoon die uw gegevens beheert via het volgende adres: Promaz vzw, Dauwstraat 12, 1070 Brussel.